Terminologihantering

Korrekt och konsekvent använd terminologi är en av de viktigaste kvalitetsaspekterna för texter i allmänhet.

 

Vi hjälper dig att skapa ett konsekvent varumärke genom att identifiera vilken metod och vilka verktyg som bäst tillgodoser dina terminologibehov, bl.a. genom att:

 

Ett välorganiserat terminologiarbete gör ditt innehåll tydligare, mer informativt och sänker på längre sikt såväl produktionskostnaden som kostnaden för översättning.