Språk

Nordtext samarbetar med över 3 000 översättare över hela världen och tillsammans tillhandahåller vi tjänster på 75 olika språk. Våra vanligaste språk är:

 

Albanska, belarusiska, bulgariska, kroatiska, tjeckiska, danska, nederländska, engelska, estniska, finska, 

franska, tyska, grekiska, ungerska, isländska, italienska, lettiska, litauiska, makedoniska, norska, ryska, 

flamländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, turkiska, ukrainska.

 

Vi är särskilt specialiserade på översättningar till och från europeiska språk, med tonvikt på Norden, Centraleuropa och Östeuropa.

 

Finns ditt språk inte med i listan? Vi tillhandahåller översättningar till samtliga övriga språk på begäran – hör av dig så hittar vi en lösning.

 

Översättarnas kvalifikationer

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål. De är också bosatta i den region där det aktuella språket talas, vilket säkerställer att de är välinformerade om aktuell språkanvändning och kulturella fenomen.

 

Innan de börjar jobba för oss genomgår alla översättare noggranna tester, så att vi kan säkerställa att de uppfyller våra kvalitetskrav. Under rekryteringsprocessen får de tillfälle att visa sina färdigheter inom sina specialområden och vi bedömer deras formella meriter. När alla kontroller är avklarade får de översättare som anses uppfylla våra krav utföra en provöversättning.