Tolkning

Nordtext erbjuder de tjänster och den vägledning du behöver för att arrangera ett lyckat, flerspråkigt evenemang. Vi hjälper dig att bedöma behovet av tolkning och utser en kontaktperson som tryggt sköter all kommunikation med dig.

 

Vi kan hjälpa dig med:

 

 

Våra tolkar

Vi samarbetar med över 200 kvalificerade tolkar och erbjuder tolktjänster på 75 språk.

 

Alla våra tolkar har minst en universitetsexamen i ett relevant ämne och de har alla utmärkta språkliga, interkulturella, tekniska och ämnesanknutna kunskaper och färdigheter.

 

Vi utser den tolk som bäst lämpar sig för dina behov, baserat på såväl kunskaper inom ämnesområdet som mångårig erfarenhet som tolk.

 

Tolkutrustning

Vi samarbetar med några av de ledande leverantörerna av tolkutrustning i regionen, och kan ge dig råd om tolkkabiner, mikrofoner, hörlurar, headset, ljudöverföringssystem och annan utrustning, beroende på omfattning, plats och typ av evenemang. Vill du hellre att vi sköter kontakterna med leverantören av utrustning så hjälper vi naturligtvis till.