Partnerorganisationer

Nordtext är anslutna till ett antal ledande affärs- och branschorganisationer. Som aktiva medlemmar blir vi inspirerade av andra, får nya idéer och kan själva dela med oss av våra erfarenheter.

 

 

European Language Industry Association

ÖppnaStäng
 

Elia är Europas branschorganisation för översättnings-, tolk- och lokaliseringsföretag och erbjuder ett forum där medlemmar kan utbyta erfarenheter, knyta kontakt med andra medlemmar och anslutna internationella organisationer samt diskutera och utveckla etik- och kvalitetsnormer för branschen som helhet. Läs mer

Svenska handelskammaren i Lettland

ÖppnaStäng
 

Svenska handelskammaren i Lettland (på engelska SCC, Swedish Chamber of Commerce), är en oberoende och icke-vinstdrivande nätverksorganisation. Den är idag en av de största utländska handelskamrarna i Lettland, med omkring 105 anslutna företag och enskilda. Bland medlemmarna finns inte bara svenska företag utan även europeiska företag som vill stärka sina befintliga band till Sverige och Lettland eller vidga sin verksamhet till nya marknader. Läs mer

Svenska handelskammaren i Litauen

ÖppnaStäng
 

Svenska handelskammaren i Litauen (på engelska SCC), är en ideell organisation grundad av företag, organisationer och institutioner i Litauen och Sverige. Dess främsta syfte är att uppmuntra och utveckla kontakter, handel och investeringar mellan Sverige och Litauen. Läs mer

Latvian Chamber of Commerce and Industry

ÖppnaStäng
 

LCCI, Lettlands handelskammare, är en icke-statlig, ideell sammanslutning för lettiska företag i olika branscher. Organisationens syfte är att främja ett gott företagsklimat, företräda Lettlands näringslivs ekonomiska intressen och erbjuda olika typer av marknadsföring för företag. LCCI företräder företagens intressen i dialog med nationella och lokala beslutsorgan och deltar vid utformningen av nya lagar för näringslivet i Lettland. Läs mer

 

Lettlands universitet

ÖppnaStäng
 

Lettlands universitet är med sina 15 100 studenter (2013), 13 fakulteter och 19 forskningsinstitutioner ett av de ledande forskningsuniversiteten i Baltikum. Man erbjuder också ett omfattande utbud av grundutbildningar, med sammanlagt 137 ackrediterade utbildnings- och yrkesprogram. Vid Lettlands universitet bedrivs forskning inom över 50 olika fält, inom fyra huvudgrenar: humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och utbildning. Läs mer

Ventspils högskola

ÖppnaStäng
 

Högskolan i Ventspils grundades 1997. Det är en självständig statlig högskola och forskningsinstitution, vars huvudsyfte är att bedriva forskning och akademisk undervisning. Ventspils högskola erbjuder sammanlagt tio utbildningsprogram vid tre olika fakulteter inom områdena ekonomi och handel; översättning, tolkning och lingvistik samt datavetenskap och teknik. Läs mer