previous next back

Nordtext certifierade enligt ISO 17100

Tack vare våra anställdas utmärkta arbete är Nordtext nu certifierade enligt ISO 17100:2015, den nya kvalitetsstandarden för översättning. Certifieringen är ett bevis på att vi har vad som krävs för att leverera tjänster av högsta kvalitet.

 

ISO 17100:2015 är en internationell standard för språk- och översättningsbranschen. Nordtext har under många år tillämpat dess föregångare, EN 15038, och jämfört med denna har den nya standarden en mer internationell prägel, bättre anpassad efter de verksamheter där den tillämpas. ISO 17100 innehåller riktlinjer för centrala verksamhetsprocesser, kvalifikationskrav, resurshantering och andra aspekter, som kräver att översättningsleverantörer levererar tjänster av bästa möjliga kvalitet.

 

Om du vill veta mer om ISO 17100:2015 och vårt kvalitetsarbete, är du välkommen att kontakta vår kvalitetsansvarig, Dagnija Spanovska.