Vårt samhällsansvar

Nordtext bedriver sin verksamhet i enlighet med såväl gällande lagstiftning som vedertagen internationell affärspraxis och tillämpliga etiska principer. Vi värnar om naturen och miljön, och vi strävar efter att vara ett föredöme för våra kunder, anställda och samhället i allmänhet.

 

Stöd till utbildningsinitiativ

ÖppnaStäng
 

Nordtext är aktivt engagerade i Aflatoun, som vi stolt hjälper med bland annat layout- och DTP-tjänster samt kostnadsfri översättning av utbildningsmaterial till lettiska.

Aflatoun är en icke-statlig organisation som genom utbildning i samhällskunskap och ekonomi undervisar barn om deras rättigheter och skyldigheter samt hur man hanterar pengar – kunskaper som ofta inte omfattas av den nationella läroplanen.

Aflatoun når en miljon barn runt om i världen och hjälper över 400 000 av dessa att hushålla med pengar och andra tillgångar. 

Environment friendly office materials

ÖppnaStäng
 

Vi uppmuntrar våra anställda att värna om miljön och att aktivt söka miljövänliga lösningar, såväl vid våra kontor i Riga och Klaipeda som i övriga samhället. Det mesta av vår administration sköts till exempel elektroniskt, vilket minskar vår pappersförbrukning.

I de situationer då vi inte kan undvika papper använder vi FSC-certifierat papper från Arctic Paper. FSC – Forest Stewardship Council – verkar för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfull förvaltning av världens skogar. Deras certifiering innebär att papprets väg kan följas i varje steg, från råvara till slutprodukt.

Återvinning

ÖppnaStäng
 

Vi strävar efter att endast arbeta med modern teknik av högsta kvalitet, i syfte att begränsa vår energiförbrukning. Alla förbrukade batterier, uttjänta datorer och all annan elektronisk utrustning som inte längre kan användas lämnas till återvinningscentraler där de tas om hand på ett säkert och miljövänligt sätt.

En aktiv livsstil

ÖppnaStäng
 

Vi tror att en sund själ trivs bättre i en sund kropp, och därför är Riga maraton ett av våra favoritevenemang. Varje år deltar en grupp anställda från Nordtext i loppet, medan de övriga glatt hejar på från åskådarplats. När vi inte springer ägnar vi oss gärna åt att cykla, simma, fotvandra, åka skridskor och skidor, rida och spela fotboll, bland mycket annat.

Jämställdhet och familjeliv

ÖppnaStäng
 

Jämställdhet är en självklarhet i vår affärsfilosofi, och kvinnor och män ges samma möjligheter att utvecklas i sina yrkesroller och ta sig an chefspositioner. Vi gör också vad vi kan för att alla anställda med barn ska kunna kombinera arbete och familjeliv.