Partneri

Nordtext ir biedrs vairākās vadošās uzņēmējdarbības, tirdzniecības un tulkošanas nozares organizācijās un to pārstāvniecībās Latvijā un Lietuvā. Aktīvi iesaistoties šo organizāciju darbībā, mēs rodam iedvesmu un jaunas idejas, kā arī dalāmies savā pieredzē.

 

 

Eiropas Valodu nozares asociācija 

expand
 

Eiropas Valodu nozares asociācijas mērķis ir pārstāvēt Eiropas rakstiskās tulkošanas, mutiskās tulkošanas un lokalizēšanas uzņēmumu intereses, nodrošinot informācijas apmaiņas vidi, veicinot uzņēmējdarbības attiecību izveidi starp asociācijas dalībniekiem un aktualizējot ētikas un kvalitātes standartu jautājumus visā nozarē. Uzzināt vairāk

Zviedrijas Tirdzniecības kamera Latvijā 

expand
 

Zviedrijas Tirdzniecības kamera Latvijā ir neatkarīga bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir uzņēmējdarbības sakaru veidošana. Tā ir viena no lielākajām ārvalstu kamerām, kurā apvienojušies aptuveni 105 Zviedrijas un Eiropas valstu uzņēmumi un privātpersonas, kas vēlas stiprināt savus pašreizējos sakarus ar Zviedriju un Latviju vai paplašināt savu darbību, apgūstot jaunus tirgus. Uzzināt vairāk

Zviedrijas Tirdzniecības kamera Lietuvā 

expand
 

Zviedrijas Tirdzniecības kamera Lietuvā ir bezpeļņas organizācija, kuru ir dibinājuši Lietuvas un Zviedrijas uzņēmumi, organizācijas un iestādes. Tās galvenais mērķis ir stiprināt un paplašināt sakarus, tirdzniecību un investīciju plūsmu starp Zviedriju un Lietuvu. Uzzināt vairāk

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

expand
 

LTRK ir nevalstiska brīvprātīgā organizācija, kurā apvienojušies dažādu nozaru Latvijas uzņēmumi. Organizācijas mērķis ir izveidot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, pārstāvēt Latvijas uzņēmumu ekonomiskās intereses un piedāvāt uzņēmējdarbības veicināšanas pakalpojumus. LTRK pārstāv uzņēmējdarbības intereses, vedot sarunas ar valdību un pašvaldībām, un piedalās Latvijas tirdzniecības likumdošanas izstrādē. Uzzināt vairāk

Klaipēdas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera

expand
 

Klaipēdas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera ir nevalstiska brīvprātīgā organizācija, kurā ir vairāk nekā 230 biedri, tostarp lieli reģiona uzņēmumi un vidēja lieluma un mazie uzņēmumi. Kamera pārstāv Klaipēdas un Tauraģes reģiona uzņēmēju intereses un veicina uzņēmējdarbības attīstību šajā valsts daļā. Kamera veicina mazo un vidēji lielo uzņēmumu, kā arī eksporta attīstību, aktīvi piedaloties dažādos starptautiskos projektos un programmās. Uzzināt vairāk

Latvijas Universitāte

expand
 

Latvijas Universitātē mācās 12 750 studenti (2016. gadā), tajā ietilpst 13 fakultātes un 19 zinātniskās pētniecības institūti, un tā ir viena no lielākajām vispārizglītojošajām un vadošajām zinātniskās pētniecības universitātēm Baltijas valstīs. Universitāte piedāvā 137 valsts akreditētas akadēmiskās un profesionālās studiju programmas. Latvijas Universitātē tiek veikti zinātniskie pētījumi vairāk nekā 50 jomās, kas pārstāv četrus galvenos pētījumu virzienus: humanitārās zinātnes, dabas zinātnes, sabiedriskās zinātnes un izglītības zinātnes. Uzzināt vairāk

Ventspils Augstskola

expand
 

Ventspils Augstskola tika dibināta 1997. gadā. Tā ir autonoma valsts universitāte un zinātnes institūcija, kuras pamatdarbība ir zinātnisko pētījumu veikšana un akadēmisko un profesionālo studiju programmu īstenošana. Ventspils Augstskolā zināšanas var iegūt 3 fakultātēs un 10 studiju programmās šādās specialitātēs: uzņēmējdarbības vadība, rakstiskā/mutiskā tulkošana un valodniecība, datorzinātnes un inženierzinātnes. Uzzināt vairāk

 

 

 

 

Iepazīstieties ar mūsu komandu

Uzziniet par mūsu darbu